• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Khuyến nghị về bảo đảm an toàn hàng hải đối với hoạt động tàu thuyền khi tầm nhìn xa hạn chế

Thứ Hai, 30/12/2019, 11:02 GMT+7