• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu bến cảng Xăng dầu Cái Lân

Thứ Tư, 18/12/2019, 15:24 GMT+7

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 778/ĐĐN ngày 10/12/2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Cái Lân; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu bến cảng Xăng dầu Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Luồng tàu (tính từ khu vực tiếp giáp luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân đến cảng Xăng dầu Cái Lân):

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -3,6m (âm ba mét sáu).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,9m, nằm về phía bên phải luồng, từ phao M1 về phía thượng lưu khoảng 60m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m

2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 100m tâm có tọa độ:   

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°59'29.8"

107°01'36.8"

20°59'26.2"

107°01'43.6"

 

Độ sâu đạt: - 4,1m (âm bốn mét mốt).

 3. Vùng đậu tàu

Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên

điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°59'26.0"

107°01'33.4"

20°59'22.4"

107°01'40.2"

B

20°59'27.0"

107°01'33.4"

20°59'23.4"

107°01'40.1"

C

20°59'27.1"

107°01'42.1"

20°59'23.5"

107°01'48.9"

D

20°59'26.1"

107°01'40.3"

20°59'22.5"

107°01'47.1"

 

Độ sâu đạt: - 6,1m (âm sáu mét mốt).

Nguồn: vns-north.vn