• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Tổ chức kiểm dịch y tế đối với thuyền viên trên tàu biển đến cảng biển Quảng Ninh từ vùng dịch Covid 19

Thứ Sáu, 06/03/2020, 17:57 GMT+7
Các bài đã đăng