• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải các ngày 08, 12, 13 tháng 6/2020

Thứ Hai, 01/06/2020, 22:45 GMT+7
Các bài đã đăng