• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu trước cảng nhập liệu Nhà máy nhiệt điện Thăng Long 2x300MW

Thứ Ba, 01/09/2020, 10:05 GMT+7

QNH-18-2020

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 157/2020/CV-TLP ngày 28/8/2020 của Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu trước cảng nhập liệu nhà máy nhiệt điện Thăng Long 2x300MW, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 38m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -1,7m (âm một mét bảy).

2 Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 80m, tâm 0 có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°59'55.3''

107°02'49.7''

20°59'51.7''

107°02'56.5''

 

độ sâu đạt: - 3,3m (âm ba mét ba).

3. Vùng đậu tàu trước cầu cảng

Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B2'

20°59'44.6"

107°02'46.0"

20°59'41.0"

107°02'52.8"

B3

20°59'45.1"

107°02'46.0"

20°59'41.5"

107°02'52.7"

B4

20°59'57.9"

107°02'45.9"

20°59'54.3"

107°02'52.7"

B5

20°59'57.9"

107°02'52.5"

20°59'54.3"

107°02'59.3"

B6

20°59'52.2"

107°02'52.5"

20°59'48.6"

107°02'59.3"

B7

20°59'49.0"

107°02'49.8"

20°59'45.4"

107°02'56.6"

B8

20°59'45.0"

107°02'49.9"

20°59'41.4"

107°02'56.6"

B8'

20°59'44.6"

 107°02'49.5"

20°59'41.0"

107°02'56.3"

 

          độ sâu đạt: - 3,2m (âm ba mét hai).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,6m dọc theo tuyến mép bến, từ điểm B3 về phía thượng lưu khoảng 52m đến thượng lưu điểm B3 khoảng 98m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,8m dọc theo tuyến mép bến, từ điểm B3 về phía thượng lưu khoảng 128m đến hạ lưu điểm B4 khoảng 100m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -3,1m, nằm phía bên phải của vùng nước, tại khu vực cách phao W13 khoảng 30m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 14m.

Ghi chú  Hải đồ cần cập nhật: VN50004, V14N0004.

Nguồn: vms-north.vn