• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Giới thiệu chữ ký Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh - ông Bùi Ngọc Nam

Thứ Hai, 09/11/2020, 10:32 GMT+7