• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng Cái Lân

Thứ Tư, 23/12/2020, 15:39 GMT+7

Kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại cảng biển là một trong các nhiệm vụ được Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đặc biệt chú trọng và thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Trong thời gian qua, việc kiểm soát tải trọng phương tiện tại các bến cảng khu vực cảng biển Quảng Ninh được duy trì và đảm bảo không xảy ra tình trạng quá tải trọng chuyên chở cho phép của phương tiện.   

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã cùng Thanh tra Sở Giao vận tải Quảng Ninh thống nhất trong hoạt động phối hợp kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại cảng biển (theo văn bản số 368/TTrS-TTHC&CĐ ngày 14/5/2020 của Thanh tra Sở GTVT Quảng Ninh).

Trong những tháng cuối năm 2020, triển khai thực hiện yêu cầu tại các văn bản số 11219/BGTVT-ATGT ngày 06/11/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc “Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe” và văn bản số 4252/CHHVN-TTHH ngày 10/11/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc “Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các cảng biển”. Ngày 16/12/2020, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và Thanh tra Sở GTVT Quảng Ninh đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng đối với một số phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại cảng biển.

Sau đây là một số hình ảnh thực tế công tác phối hợp kiểm tra của hai đơn vị:

Thực hiện việc kiểm tra lại bằng thiết bị cân tải trọng chuyên dùng của Thanh tra sở GTVT