• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Thông báo thay đổi giá dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt từ tàu thuyền của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Đức Tùng tại khu vực cảng biển Quảng Ninh

Chủ Nhật, 27/12/2020, 20:55 GMT+7