• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: THANH HUNG 06 (SB)
Cảng B12
Cầu 40000DWT: PETROLIMEX 10 (ETD:NN)
Cầu 500DWT: BC 09 (SB)
Cảng Cái Lân
Cầu 1: SHUN SHIN
Cầu 5: THANH PHAT 03
Cầu 6: PRINCESS BRIGHT
Cầu 7: NANJING EXPRESS
Cảng Hải Phát
Cảng khách Quốc tế Hạ Long
Bến khách 1: GOLDEN 68
Cảng PVOIL
Cửa Lục
CL1: HP 3006 (SB)
 PHAM TAI 02 (SB)
 PHAM TAI 05 (SB)
CL2: HAO FENG
Đóng tàu HL
Hạ Long 1
HL1-1: AFRICAN STARLING
HL1-3: SEIYO HARMONY
HL1-4: PACIFIC LOGGER
HL1-5: GLORIA GALAXY
Hạ Long 2
Hạ Long 3
HL3-3: GOLDEN GLINT
HL3-7: PACIFIC LEGEND
Hòn Gai 1
HG1: CHUNG CHING
Hòn Gai 2
Hòn Gai 3
HG3: TIEN QUANG 68 (SB)
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-2: TRUONG MINH OCEAN (ETD:NN)
HG7-3: VINASHIP PEARL
Hòn Miều 1
HM1-3: ADMIRALTY SPIRIT (TAU HP)
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
HP4: LE YI (TAU HP)
Xi măng Hạ Long
Cầu Clinker - XMHL: ROYAL 18
Cầu nhập liệu - XMHL: HUNG LONG 69 (SB)
Cầu XM - XMHL: THANH CONG 666 (SB)
Xi măng Thăng Long
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
CAU 2.000 DWT: HONG PHU 07 (SB)
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: BICH THANH 18
 HUNG KHANH 10 (SB)
 HUNG MANH 36
Bến phao
ITC-04: RED JACKET
Khu neo Cặp Tiên
CT1: VINACOMIN 01
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: SEACON NINGBO
CO1-10: LP HARMONY (SB)
CO1-12: SEA FORTRESS
CO1-13: VOSCO STAR
CO1-14: DONG BAC 22-01 (SB)
CO1-3: VINASHIP DIAMOND
CO1-5: HTK SUNRISE
CO1-6: PACIFIC 01
CO1-7: LUCKY SEAMAN
CO1-8: HAI NAM STAR (SB)
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-13: HAI NAM 19 (SB)
CO2-14: VINACOMIN 06
CO2-21: NGOC LINH 89 (SB)
CO2-23: VTT 18 (SB)
CO2-4: OCEAN GALAXY
CO2-5: DONG BAC 22-04 (SB)
CO2-7: BICH THANH 28
CO2-8: QUANG VINH 188 (SB)
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-1: BLUEWAYS
HN1-2: LMZ TITAN
HN1-3: BAO QIN
HN1-4: AMIS ORCHID
HN1-5: TTM HARMONY
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: TAN BINH 135
HN2-11: PACIFIC BLESS
HN2-12: TAURUS TWO
HN2-6: HEILAN BRIGHT
HN2-7: SILVER STAR
HN2-8: BOURBON
TL HN2-4: ZHONG CHANG RONG SHENG
Khu neo Hòn Ót
HO3: THANG LOI 126
HO5: TIEN DAT 18
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
P/S 2 (Soi Đèn): BUNUN INFINITY
 HTK LUCKY
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu 1 (TL): KIRAN EUROPE
Cầu tàu Nosco: DONG BAC 22-02 (SB)
 KIRAN AMERICA
 OCEAN QUEEN
Dock: ECO DESTINY
 SALAMINIA
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà