• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: AN THANG 39
 GIA BAO 36
 HA PHUONG 189
 HAI HA 168
 PHU XUAN 10 ( SB )
 TRUNG DUNG 06
 TRUONG AN 136
 TRUONG THANH 68(SB)
 XUAN TUAN 09(SB)
Bến số 1 - Cảng khách Hòn Gai
Cảng B12
Cầu 40000DWT: PETROLIMEX 12
Cảng Cái Lân
Cầu 2: GREEN BAY
 ZHONG SHUN
Cầu 4: JR SPRING
 RANHIL
Cầu 5: GREAT TRUST DRAGON 1
Cầu 6: GREEN PEGASUS
Cảng PVOIL
Cửa Lục
CL1: TAN XUAN 09(SB)
Đóng tàu HL
Cầu sửa chữa: PSV552045
Hạ Long 1
HL1-1: HAI PHONG 20 (ETD:NN)
Hạ Long 2
Hạ Long 3
HL3-1: PETROLIMEX 11
HL3-3: SAKIZAYA ACE
HL3-6: NEWSEAS JASPER (HP)
Hòn Gai 1
HG1: STAR 62 (ETD:NN)
Hòn Gai 2
HG2: NASICO EAGLE (ETD:NN)
Hòn Gai 3
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-1: PHU AN 169
HG7-2: AFFLUENT OCEAN
Hòn Miều 1
HM1-4: ATACAMA (HP)
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
Xi măng Hạ Long
Cầu Clinker - XMHL: HOANG OANH 68 (SB)
 LONG TAN 03
Xi măng Thăng Long
Cầu Clinker - XMTL: LYNX
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
CAU 15.000 DWT: PHUONG NAM 45
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: VIET THUAN 235-03
CAU 70.000 DWT: VIET THUAN 169 (SB)
Bến phao
ITC-03: OCEAN GRACE
Khu neo Cặp Tiên
CT1: QN8858 (SB)
CT2: QN7788 (SB)
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: LIETTA
CO1-10: GUO SHUN 13
CO1-2: NASCO PEARL
CO1-3: HAI NAM 79
CO1-7: HAI PHONG 06
CO1-8: BICH THANH 28
CO1-9: BICH THANH 18
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-10: QUANG VINH 88 (SB)
CO2-11: WINDY 901 + WINDY 323
CO2-17: VINACOMIN 02
CO2-18: VIET THUAN 10 (SB)
CO2-19: HAI VINH 26 (SB)
CO2-21: VIET THUAN 26 (SB)
CO2-3: SAM 5 (SB)
CO2-4: PACIFIC 01
CO2-5: HAI NAM 88
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-2: SANTA HELENA
HN1-3: IOANNIS G
HN1-5: TITAN
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-12: AGHIA SKEPI
HN2-3: HUA YOU 2
HN2-4: RHL VARESIA
 SAVITA NAREE
HN2-5: MARTIN
HN2-6: VOSCO STAR
HN2-8: RAINBOW SYMPHONY
Khu neo Hòn Ót
HO4: PHUONG DONG 568
HO5: THANH CONG 09
HO6: PHU TOAN 06 (SB)
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: NASICO NAVIGATOR
 NOSCO GLORY
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà