• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: DUNG DIEP 06 (SB)
 MINH TRUONG 02
 NAM THANH 35
 THANH PHAT 03
 TRUNG DUNG 06(ETD:NN)
 VIET HUNG 08 (ETD:NN)
Cảng B12
Cảng Cái Lân
Cầu 1: HAI DUONG 27 (SB)
Cầu 2: BO DUN 2
 THANH PHAT 01
Cầu 3: HOSEI 68
 YORK 7
Cầu 5: TT STAR
 YUN QIAN
Cầu 7: BOTTIGLIERI GIULIO BORRIELLO
Cảng PVOIL
Cửa Lục
Đóng tàu HL
Cầu sửa chữa: NINH THANG 01 (SB)
 PSV552045
 TRUNG THAO 1818
Hạ Long 1
HL1-1: GOLDEN OCEAN
 MINH TRUONG 02 (SB)
HL1-3: UNIWISDOM (HP)
HL1-4: OCEAN GLORY
HL1-5: BLUE OCEAN 02
Hạ Long 2
HL2: CHANG AN
Hạ Long 3
HL3-1: BRENDA
 CHERRY ISLAND
HL3-3: HOUYU
HL3-4: HALUS
HL3-5: CHARLENE
HL3-6: GOLDEN BAY
HL3-7: BELL BAY
Hòn Gai 1
Hòn Gai 2
HG2: HAI NAM 19 (SB)
Hòn Gai 3
HG3: NEW OCEAN 27
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-1: ROYAL 45 (ETD:NN)
HG7-3: BMC ALPHA
HG7-4: NEW INSPIRATION
Hòn Miều 1
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
HP1: PETROLIMEX 09 (ETD:NN)
HP2: FALCON TRIUMPH
HP3: KOTA BISTARI (TAU HP)
HP4: NEWSEAS CRYSTAL (TAU HP)
Xi măng Hạ Long
Cầu Clinker - XMHL: PHU AN 169
Cầu XM - XMHL: HOANG HUNG 18
Xi măng Thăng Long
Cầu Clinker - XMTL: DONG BAC SUN
 PHU AN 36 (ETD:NN)
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
CAU 15.000 DWT: MINH NAM 07
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: CHENG LU 29
CAU 70.000 DWT: SHINY HALO
Bến phao
Khu neo Cặp Tiên
CT1: HONG PHU 07 (SB)
CT2: CHU LAI 09
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: SFL TRENT
CO1-10: GAO XIN 6
CO1-11: CORAL WIND
CO1-12: DONG BAC 22-03 (SB)
CO1-13: DONG BAC 22-01 (SB)
CO1-14: DONG BAC 22-02 (SB)
CO1-15: HAI THANG 18
CO1-2: YUE DIAN 53
CO1-3: GOLDEN STAR
CO1-4: PACIFIC 01
CO1-5: VIET THUAN 235-03
CO1-6: HTK LOTUS
CO1-7: TAN BINH 135
CO1-8: HOANG PHUONG 25 (SB)
CO1-9: QUANG VINH 68
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-1: ALBY STORY
CO2-11: VINACOMIN HA LONG
CO2-13: QUANG HUY 36
CO2-14: VIET PHU 18 (SB)
CO2-15: TRUONG AN 135 (SB)
CO2-16: THINH LONG 26
CO2-17: DAI DUONG 68
CO2-18: VTT 08 (SB)
CO2-19: BINH NGUYEN 89-ALCI
CO2-2: BAO KHANH 19 (SB)
CO2-22: HUNG KHANH 10 (SB)
CO2-23: NAM SON 16 (CĐTT: INDONESIA)
CO2-4: VTB STAR
CO2-5: QING FENG LING
CO2-6: QUANG VINH 88 (SB)
CO2-7: VIET THUAN 169 (SB)
CO2-9: VTB ACE
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-1: HAI NAM 79
HN1-2: SAN NICOLAS
HN1-3: CEYLON PRINCESS
HN1-4: UNIORDER
HN1-5: PURE TRADER
HN1-6: YANGZE 8
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: HAI NAM 89
HN2-10: HONG KAI
HN2-11: ASIA EMERALD III
HN2-12: MARIE S
HN2-2: DA HAO
HN2-3: MYKONOS
HN2-4: PROSPERITY 103
HN2-5: BEAUFORT
HN2-6: SILKROAD 03
HN2-7: K.NEPTUNE
HN2-8: HAI NAM 88 (SB)
HN2-9: ARION
TL HN2-4: PORT BELMONTE
Khu neo Hòn Ót
HO4: HAI NAM 06 (SB)
HO5: DAPHACO 6 (SB)
HO8: HUNG LONG 36 (SB)
HO9: PHUONG LINH 19 (SB)
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: GOLDEN LOTUS
 HAI NAM 39
 TAN BINH 234
 TAY SON 03
 VIETTHUAN STAR
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà