• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: GREEN LAND & M
 THANH CONG 98 (SB)
 THANH DAT 98-BLC
 THANH PHAT 05 (SB)
 TRUONG AN 16
Cảng B12
Cầu 40000DWT: PETROLIMEX 14
Cầu 500DWT: BC 09 (SB)
 PTS 26 (SB)
Cảng Cái Lân
Cầu 2: GUI QIN 1968
 MTM NEWPORT
Cầu 5: PRINCESS HARU
Cầu 6: TAY SON 4
Cầu 7: HUNAN
Cảng khách Quốc tế Hạ Long
Cảng PVOIL
Cầu PVOIL: HAI NAM 01 (SB )
Cửa Lục
Đóng tàu HL
Hạ Long 1
HL1-1: COS LUCKY
Hạ Long 2
HL2: QUEEN KOBE
Hạ Long 3
HL3-1: AGIOS SPYRIDONAS
HL3-4: TAI STAR
HL3-6: IMKE SELMER
HL3-7: VINASHIP PEARL (ETD: NN)
Hòn Gai 1
Hòn Gai 2
Hòn Gai 3
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
Hòn Miều 1
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
HP4: HONG YU ( HP )
Xi măng Hạ Long
Cầu Clinker - XMHL: GIA THANH 36
Cầu XM - XMHL: NAM THINH 26
Xi măng Thăng Long
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
CAU 15.000 DWT: NEW OCEAN 27
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: DAI NGHIA 09
 MIDSHINE
CAU 70.000 DWT: GOLDEN STAR
Bến phao
ITC-03: AFRICAN PHEASANT
ITC-04: SARWAR JAHAN
ITC-05: SHUN WANG
Khu neo Cặp Tiên
CT1: KHANH NGOC 18
CT2: VIET TRUNG 36
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: ALEXANDROS P.
CO1-10: KAI XIANG
CO1-11: VIET THUAN 198 (SB)
CO1-12: VIET THUAN 235
CO1-13: PHUONG DONG 05
CO1-14: DONG BAC 22-02 (SB)
CO1-15: DONG BAC 22-03 (SB)
CO1-16: DONG BAC 22-01 (SB)
CO1-2: RUI SHENG 6
CO1-3: HAI NAM 39
CO1-4: VINASHIP SEA
CO1-5: TAN BINH 135
CO1-7: TBC PRESTIGE
CO1-8: LONG TAN 03
CO1-9: YORK 27
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-1: HONG YU
CO2-12: THANG LOI 6668 (SB)
CO2-16: MINH HANG 36 (SB)
CO2-18: THANH HUNG 06 (SB)
CO2-19: HUY HOA (SB)
CO2-2: HAI PHUONG (SB)
CO2-20: VTT 18 (SB)
 XUAN LOC 25 (SB)
CO2-21: SON LOC 09
CO2-22: VINACOMIN 01
 VINACOMIN 05
CO2-23: THANH THANH DAT 35
CO2-4: VIET THUAN 235-03
CO2-5: HAI NAM 79
CO2-6: AN THINH 09-BSL
CO2-8: VTB ACE
CO2-9: HAI NAM 88 (SB)
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-1: AMBER L
 QN8858 (SB)
 QUANG PHUC 08 (SB)
HN1-2: SAGAR SHAKTI
HN1-3: ADVENTURE III
HN1-4: IDOMENEAS
HN1-5: NEW ASCENT
HN1-6: SCORPIO
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: VINALINES GREEN
HN2-10: VIET THUAN STAR
HN2-11: STAR MISTRAL
HN2-12: RUI NING 10
HN2-2: AKIJ GLOBE
HN2-3: MAA SALEHA BEGUM
HN2-4: SEAFARER
HN2-5: LADYCHARM
HN2-6: ARETI GR
HN2-7: HAI NAM 87
 OCEAN STAR
 TAN BINH 239
HN2-8: ANTOINE
HN2-9: CLIPPER VICTORY
Khu neo Hòn Ót
HO2: HOANG PHUONG VIGOR (CĐTT: INDONESIA)
HO3: MY VUONG
HO5: DAPHACO 6 (SB)
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: GOLD OCEAN
 VSICO PIONEER
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà