• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: GOLDEN 68
 LONG HAI 09
 NAM THANH 35
 PHUONG LINH 16 (SB)
 TIEN THANH 68 (SB)
 TUAN DUNG 26 (SB)
 THANH HUNG 45 (SB)
 THANH PHAT 01
Cảng B12
Cầu 40000DWT: PETROLIMEX 15
Cầu 500DWT: BC 09 (SB)
Cảng Cái Lân
Cầu 2: THANH PHAT 05 (SB)
Cầu 3: CETUS OCEAN
Cảng Hải Phát
Cảng khách Quốc tế Hạ Long
Cầu 6 HLP: COSTA VENEZIA
Cảng PVOIL
Cửa Lục
CL1: HP 3006 (SB)
 PHAM TAI 02 (SB)
 PHAM TAI 05 (SB)
CL2: CHUNG CHINH
Đóng tàu HL
Hạ Long 1
HL1-4: LONG PHU 11
Hạ Long 2
Hạ Long 3
HL3-3: ORIENT UNION
Hòn Gai 1
Hòn Gai 2
HG2: THANH CONG 666 (SB)
 THANH CONG 888 (SB)
Hòn Gai 3
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-1: VTB 36 (ETD:NN)
HG7-2: VICTORIA 09
HG7-3: VINASHIP DIAMOND (ETD:NN)
Hòn Miều 1
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
Xi măng Hạ Long
Cầu Clinker - XMHL: MINH TRUONG 18
Cầu XM - XMHL: SON LOC 09
Xi măng Thăng Long
Cầu Xi măng - XMTL: TRONG ANH 45
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 70.000 DWT: VIET THUAN SKY
Bến phao
Khu neo Cặp Tiên
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: GEORGIA M
CO1-14: HAI NAM 87
CO1-15: GOLDEN STAR
CO1-16: VIET THUAN 168 (SB)
CO1-3: HAI PHUONG STAR
CO1-5: TAN BINH 59
CO1-6: QUANG VINH 188 (SB)
CO1-7: LUCKY SEAMAN
CO1-8: HAI NAM 19 (SB)
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-10: HAI NAM 06 (SB)
CO2-11: VIET THUAN 09 (SB)
CO2-12: VTT 18 (SB)
CO2-13: VIET THUAN 10 (SB)
CO2-16: HUNG MANH 36
CO2-18: VINACOMIN 02
CO2-19: VTT 08 (SB)
CO2-20: VINACOMIN 06
CO2-21: VINACOMIN 07
CO2-22: QUANG PHUC 08 (SB)
CO2-23: BINH NGUYEN 36-BLC
 VINACOMIN 05
CO2-4: TAN BINH 135
CO2-5: VIET THUAN 189 (SB)
CO2-6: HAI NAM 88 (SB)
CO2-7: VTB ACE
CO2-9: BICH THANH 18
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-1: HAI NAM 39
HN1-2: HAI NAM 79
HN1-4: SBI ANTARES
HN1-5: PORT TOKYO
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-2: HAI NAM 81
HN2-7: HAI NAM 82
 PACIFIC 01
 PEACE STAR
HN2-8: TAN BINH 136
TL HN2-4: ITALIAN BULKER
Khu neo Hòn Ót
HO1: PHUONG NAM 126 (SB)
HO2: NINHCO 88 (SB)
HO3: VIMARU PEARL
HO4: NAM VIET 18 (SB)
HO5: VINACOMIN HA NOI
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: DONG THANH
 LUCKY SEA
 OCEAN QUEEN
 TAY SON 1
 VINALINES SUNRISE
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà