• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: GOLDEN 68
Cảng B12
Cảng Cái Lân
Cầu 1: CHUNG CHING
Cầu 2: LONG TAN 168 (SB)
Cầu 5: SKY LIGHT
Cầu 6: ELECTRA
Cầu 7: BW CANOLA
Cảng khách Quốc tế Hạ Long
Cảng PVOIL
Cầu PVOIL: HAI NAM 01 (SB )
Cửa Lục
Đóng tàu HL
Hạ Long 1
HL1-2: VINASHIP PEARL (ETD:NN)
HL1-5: PETROLIMEX 14
Hạ Long 2
HL2: AVALON
Hạ Long 3
HL3-1: ISABELLA MANX
HL3-3: LBC GREEN
HL3-5: NAVIOS ALTAIR I
Hòn Gai 1
HG1: ROYAL 16 (ETD:NN)
Hòn Gai 2
Hòn Gai 3
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-1: CLIPPER TENACIOUS
Hòn Miều 1
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
HP3: IVS WINDSOR
Xi măng Hạ Long
Cầu XM - XMHL: PHU LONG 06
Xi măng Thăng Long
Cầu Clinker - XMTL: MY VUONG
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: VINACOMIN 05
CAU 70.000 DWT: HAI NAM 82
Bến phao
ITC-03: BULK BEOTHUK
ITC-04: BAO JIA
Khu neo Cặp Tiên
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: ROSLYN
CO1-13: YANGTZE GRACE
CO1-2: OCEAN CENTURY
CO1-4: VIET THUAN 235-03
CO1-6: VIET THUAN 235-02
CO1-7: HTK LUCKY
CO1-9: VICTORIA 19
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-1: AKIJ PEARL
CO2-12: NĐ2688 (SB)
CO2-18: THINH LONG 26
CO2-20: XUAN LOC 25 (SB)
CO2-21: VINACOMIN 01
CO2-4: VIET THUAN 189 (SB)
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-1: OCCTIAN STAR
HN1-3: OCEAN GLORY
HN1-4: NAVIOS VENUS
HN1-5: OSLO VENTURE
HN1-6: COLUMBA
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: YU HUA
HN2-10: HAI NAM 81
HN2-11: VOSCO STAR
HN2-12: ALBATROSS ISLAND
HN2-2: JIA YONG SHAN
HN2-3: HONGLI 8
HN2-4: PAOLA BOTTIGLIERI
 THAI THUY 179
HN2-6: AMBER BEVERLY
HN2-8: MICHALAKIS
HN2-9: ZHE HAI 515
TL HN2-4: AKIJ STAR
Khu neo Hòn Ót
HO5: SAO MAI 136
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: BIENDONG FREIGHTER
 DANANG GAS
 HONG FU
 OCEAN QUEEN
 PICTOR
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà