• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: PHUONG LINH 16 (SB)
 THANH PHAT 01
 THANH PHAT 05 (SB)
 THUAN HAI 68
Cảng B12
Cầu 40000DWT: PETROLIMEX 14
Cảng Cái Lân
Cầu 1: HAI YUN 368
Cầu 5: PROTEFS
 SHENG WEI
Cầu 6: PRINCESS SUIHA
Cảng khách Quốc tế Hạ Long
Cảng PVOIL
Cửa Lục
CL1: HAO FENG
Đóng tàu HL
Cầu sửa chữa: QUANG VINH 188 (SB)
Hạ Long 1
HL1-1: VINASHIP SEA (ETD:PHILIPPINES)
Hạ Long 2
HL2: SEA HARMONY
Hạ Long 3
HL3-1: ELEEN SOFIA
HL3-3: JO JIN MARU
HL3-4: VINASHIP STAR (ETD : NN )
HL3-5: SAGA FRIGG
Hòn Gai 1
HG1: DONG AN QUEEN (ETD:NN)
Hòn Gai 2
Hòn Gai 3
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-1: GLOBE 6 (ETD:NN)
HG7-2: DONG DUONG 09 (ETD:NN)
HG7-3: ROYAL 89 (ETD:NN)
Hòn Miều 1
Hòn Miều 2
HM2-3: KYNOURIA
HM2-4: SITC HUASHAN
Hòn Pháo
HP3: OCEAN REEF
Xi măng Hạ Long
Xi măng Thăng Long
Cầu Clinker - XMTL: TRUNG NGUYEN 05
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
CAU 15.000 DWT: OCEAN BRIGHT
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: VIET THUAN 18 (SB)
CAU 70.000 DWT: MARATHA PRESTIGE
Bến phao
ITC-03: SBI COUGAR
ITC-05: WORLDERA 1
Khu neo Cặp Tiên
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: GUO TOU 108
CO1-10: LONG TAN 03
CO1-12: JUDY
CO1-13: VINALINES UNITY
CO1-14: TAN BINH 134
CO1-3: COOS BAY
CO1-4: OCEAN STAR
CO1-6: LUCKY SEAMAN
CO1-8: YI SHUN 89
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-1: ISKANDAR
CO2-10: HAI THANG 18
CO2-11: MINH QUANG (SB)
CO2-12: MINH TRUONG 18
CO2-19: NGOC LINH 89 (SB)
CO2-2: YONG DA 9
CO2-21: VTT 39 (SB)
CO2-22: VINACOMIN 05
CO2-23: NGOC MINH 45-BLC
CO2-4: HAI NAM 79
CO2-5: DONG BAC 22-03 (SB)
CO2-6: VTT 28
CO2-7: PANFORCE
CO2-8: VIET THUAN 235-03
CO2-9: ISTAR 55 (SB)
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-2: TAI PROSPERITY
HN1-3: OCEAN BEAUTY
HN1-4: SAGAR SHATKI
HN1-5: LUCKY LOONG
HN1-6: MARAN PROGRESS
HN1-7: MINH HANG 262 (SB)
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: VIET THUAN STAR
HN2-10: MEGA MAGGIE
HN2-12: MARIA
HN2-2: TRUONG AN PHU 46 (SB)
HN2-3: MAKIKI
HN2-4: REDMER OLDENDORFF
HN2-5: NAVIOS AMBER
HN2-7: AP STON
 HAI NAM 88 (SB)
 KANG YAO
HN2-8: CH BELLA
HN2-9: BLUE DRAGON
Khu neo Hòn Ót
HO3: MINH NAM 07
HO4: TRUONG NGUYEN 18 (SB)
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: GOLD OCEAN
 TAN BINH 123
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà