• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: AN HAI
 DUY PHAT 68
 GIA THANH 36
 HONG BANG 68
 LIMCO ASIA
 NĐ 1905
 PHU XUAN 04 (SB)
 PHU XUAN 10 ( SB )
Cảng B12
Cầu 40000DWT: LONG PHU 11
 PETROLIMEX 12
Cảng Cái Lân
Cầu 1: HAI PHUONG 107
 HOANG THINH 268
Cầu 3: YUKO MARU
Cầu 4: SHANDONG EXPRESS
Cầu 5: TRUNG DUNG 09
Cầu 6: PRINCESS SUIHA
Cầu 7: LYRIC SUN
Cảng PVOIL
Cầu PVOIL: QN 7347 (SB)
Cửa Lục
CL1: DUNG DIEP 06 (SB)
Đóng tàu HL
Cầu sửa chữa: NINH THANG 01 (SB)
 PSV552045
Hạ Long 1
HL1-3: LONG PHU 10
Hạ Long 2
HL2: ANNA
Hạ Long 3
HL3-1: YANGTZE XING HUA
HL3-3: CHRISTINA IV
HL3-6: DERYOUNG SUNBRIGHT
HL3-7: SUZURAN (TAU HP)
Hòn Gai 1
HG1: HAI NAM STAR (ETD:NN)
Hòn Gai 2
Hòn Gai 3
HG3: HAI PHUONG SUN (ETD NN)
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-1: DONG AN QUEEN
HG7-4: MY VUONG (ETD:NN)
Hòn Miều 1
Hòn Miều 2
HM2-4: DROGBA
Hòn Pháo
HP1: SEA SAPPHIRE
HP2: SHANDONG HAITONG (TÀU HP)
HP3: LIMNOS
Xi măng Hạ Long
Cầu Clinker - XMHL: HIEN ANH 688 (SB)
 NAM HUNG 26
Cầu XM - XMHL: HOANG KHA 46 (SB)
Xi măng Thăng Long
Cầu Clinker - XMTL: PHUONG DONG 5 (ETD:NN)
Cầu nhập liệu - XMTL: TH 0567 (SB)
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
CAU 15.000 DWT: MINH NAM 07
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: VIET THUAN 35
 VINACOMIN CAM PHA
Bến phao
Khu neo Cặp Tiên
CT1: HONG PHU 07 (SB)
 VIET THUAN 25 (SB)
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: JOSCO DEZHOU
CO1-14: VIET THUAN 668 (SB)
CO1-2: CSE GLORY EXPRESS
CO1-3: BMC CATHERINE
CO1-4: DONG BAC 22-03 (SB)
CO1-5: HTK HOPE
CO1-7: HAI NAM 88 (SB)
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-1: GOLDEN STAR
CO2-15: VTT 18 (SB)
CO2-16: HA NGOC 09
CO2-18: CONG MINH 18
CO2-19: TRUNG THANG 88
CO2-2: TAN BINH 135
CO2-20: VU GIA 15
CO2-21: VINACOMIN 05
CO2-22: HOANG THIEN PHU 28
 KHANH NGOC 18
CO2-4: HAI NAM 39
CO2-7: VTB ACE
CO2-9: QUANG VINH 68
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-5: SBI ANTARES
HN1-6: SUN LUCIA
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: CH DORIS
HN2-10: CONQUEROR
HN2-11: HANTON TRADER III
HN2-12: SUN VIL II
HN2-2: CHANG HANG RUI HAI
HN2-4: SAI GON FORTUNE
TL HN2-4: AQUARIUS OCEAN
Khu neo Hòn Ót
HO6: THANH DAT 02
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: GOLDEN BAY
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
VG8: TRUONG AN 126 (SB)