• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: HUU NGHI 01
 TIEN THANH 68 (SB)
 THANH PHAT 05 (SB)
Cảng B12
Cầu 40000DWT: PETROLIMEX 11 (ETD : NN)
Cảng Cái Lân
Cầu 4: SCARLET ROBIN
Cầu 6: ASL VENUS
Cảng Hải Phát
HẢI PHÁT: VIET TRUNG 68 (SB)
Cảng khách Quốc tế Hạ Long
Bến khách 1: GOLDEN 68
Cảng PVOIL
Cầu PVOIL: DUC DAT 19 (SB)
 HAI NAM 01 (SB )
 TRUNG THAO 36 - BLC
Cửa Lục
Cửa Lục 1: HAO FENG
Cửa Lục 2: HONG YI NO.62
Đóng tàu HL
Hạ Long 1
HL1-4: ARISO
Hạ Long 2
HL2: FIDELITY
Hạ Long 3
HL3-1: SIRINA
HL3-3: TOBA
HL3-4: MAERA
HL3-7: BIZEN
Hòn Gai 1
HG1: CHUNG CHING
Hòn Gai 2
Hòn Gai 3
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-1: HOA MAI 88
 MILDER
Hòn Miều 1
HM1-5: PERLITA
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
HP1: LAURA
HP3: KOTA BINTANG
HP4: TRAMONTANA
Xi măng Hạ Long
Cầu Clinker - XMHL: THANH CONG 888 (SB)
Xi măng Thăng Long
Cầu Clinker - XMTL: MINH TIEN 15
Cầu nhập liệu - XMTL: MINH SON 06 (SB)
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: ROYAL 27 (CĐTT: KOH SICHANG)
CAU 70.000 DWT: HAI NAM 39
Bến phao
ITC-03: VITA HARMONY
ITC-05: ORIENTAL ACE
Khu neo Cặp Tiên
Khu neo Cống Tây
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-10: VIET THANG 136
CO1-11: MINH PHU 99 (SB)
CO1-12: VEGA LEA
CO1-13: YASA SPARROW
CO1-14: ZHONG CHANG HONG SHENG
CO1-15: VIET THUAN 32-01
CO1-2: JABAL SHAMS
CO1-3: DONG THANH
CO1-5: OCEAN BEAUTY
CO1-6: THOR CHAICHANA
CO1-7: PORT HAINAN
CO1-8: LP HARMONY (SB)
CO1-9: LONG TAN 03
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-1: SAGAR MOTI
CO2-11: MINH PHU 17 (SB)
CO2-13: HAI NAM 06 (SB)
CO2-15: HUNG MANH 36
CO2-16: GREENLAND
CO2-19: VTT 37 (SB)
CO2-21: NAM KHANH 36
CO2-22: THAI HA 18 (SB)
CO2-23: DAI NGHIA 09
 VINACOMIN 05
CO2-4: VIET THUAN SKY
CO2-5: UNIVERSE PROSPERITY
CO2-6: TRUONG NGUYEN 26 (SB)
CO2-7: DUC PHAT 69
CO2-9: TAN BINH 234
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-1: MANDARIN CROWN
HN1-2: AQUARIUS
HN1-3: ERIETTA
HN1-4: DIETRICH OLENDORFF
HN1-6: TTM HOPE
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: SILVER STAR
HN2-10: SBI PERSEUS
 THANH THANG 05 (SB)
HN2-11: XIN AN PING
HN2-12: AMOY FORTUNE
HN2-3: KASTELLI WAVE
HN2-4: SAGE SYMPHONY
HN2-5: PENELOPE OLDENDORFF
HN2-6: AMIS STAR
HN2-7: DARYA NOOR
 DENSA LEOPARD
 PORTMANN
 YASA AYSEN
HN2-8: OLYMPIC PEACE
HN2-9: ATHOS
TL HN2-4: STAR PAOLA
Khu neo Hòn Ót
HO3: QN5898 (SB)
HO4: TONG XING HAI
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu 1 (HL): HAI NAM 81
 HP008 (VR-SB)
Cầu tàu Nosco: OCEAN QUEEN
SÀN NÂNG: HAI NAM 89
 KIRAN EUROPE
 LUCKY STAR
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà