• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 26/04/2018
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
00:00 26/04 PHUONG DONG 5 (ETD:NN) 9.5 150.5 19724 CL6+CL8 HG-CL Cầu Clinker - XMTL Cầu Clinker - XMTL NSA
01:00 26/04 GREAT TRUST DRAGON 2 (ETD:NN) 6.2 90.7 4376 HG-CL HG7-2 P/S HD MARINE
06:00 26/04 SHANDONG HAITONG (TÀU HP) 8.5 189 56724 HG-CL HP2 P/S
07:00 26/04 LONG PHU 11 5.6 113.9 8906 PE+NMS6 HG-CL Cầu 40000DWT P/S VIPCO
08:00 26/04 THAUN HAI 38 (SB) 1.8 68 1065 HG-CL P/S Bến Đoan
08:00 26/04 JIA XIANG SHAN 8.5 200 57301 NMS6,CL6 HG-CL Cầu 2 P/S DUC THO
09:00 26/04 FENG HAI 31 4.7 113.5 6337 PE+NMS6 HG-CL P/S Cầu 40000DWT VIPCO
13:00 26/04 ANNA 6.5 189.9 52466 HG-CL HL2 P/S VOSA
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
03:00 26/04 SUN LUCIA 6.7 189.9 56568 Cẩm Phả P/S HN1-6 MINH DUONG
06:00 26/04 CHANG HANG RUI HAI 9.2 199.9 58032 Cẩm Phả HN2-2 HN1-4 LE PHAM
06:00 26/04 UNISON LEADER 5.5 178 35366 Cẩm Phả P/S HN2-3 NSA
07:00 26/04 SOUTH STAR 6.0 169.2 28350 Cẩm Phả P/S CO2-8 VICOSA
09:00 26/04 VISSAI VCT 02 4.5 153 22502 Cẩm Phả P/S CO1-12 LAVICO
09:00 26/04 GOLDEN STAR 9.7 154.3 24260 Cẩm Phả CO2-1 P/S OCEAN JSC
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà