• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 07/06/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
01:00 07/06 GUIFANG 23767 2.0 30 Cầu 1 P/S Hà C - KVIII NHAT PHAT
06:00 07/06 BIZEN 4.5 111.7 8721 P/S HL3-7 Thuận - KVIII LE PHAM
06:00 07/06 TIEN THANH 68 (SB) 3.2 74.3 3118 Cầu 5 Bến Đoan Hà B - KVIII
09:00 07/06 ASIA ENERGY 8.3 169 28110 HP2 P/S Anh - KVIII LE PHAM
10:00 07/06 FIDELITY 11.7 229 83483 P/S HL2 Cường C - KVIII MINH LONG
12:00 07/06 THANH CONG 888 (SB) 3.6 92 6043 HC8 Bến Đoan Cầu Clinker - XMHL Mười - KVIII NEWSTAR
12:00 07/06 LONG TAN 168 (SB) 7.2 91.9 6063 HC8 Cầu Clinker - XMHL P/S Thạo - KVIII SUNRISE JSC
13:00 07/06 PETROLIMEX 14 6.2 128.6 13131 PE,CL6 Cầu 40000DWT P/S HANH - KVIII VIPCO
13:00 07/06 PETROLIMEX 11 (ETD : NN) 10.0 175.9 40113 PE,CL P/S Cầu 40000DWT Trường - Nam - KVIII VIPCO
16:00 07/06 TRUNG THAO 36 - BLC 3.3 82 3036 GOLDEN68 Cầu PVOIL P/S Hiệu - KVIII PVTRANS
18:00 07/06 ANASTASIA K 7.0 229 78881 CL,NMS6,CL8 P/S Cầu 3 Cường C - KVIII VOSA
18:00 07/06 VANTAGE RIDER (TAU HP) 9.7 170 29033 P/S HL3-5 Dang - KVIII
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
04:00 07/06 ROYAL 27 (CĐTT: KOH SICHANG) 4.4 136.6 13715 YK+TVN CO1-16 CAU 65.000DWT Hưng - Dũng A - TKV PACIFIC
07:00 07/06 EVGENIA K 6.0 199.9 63520 CO1-12 P/S Phương - TKV SUNRISE JSC
08:00 07/06 THAI HA 18 (SB) 5.2 79.8 3120 CAU 65.000DWT CO2-22 - ĐT CTY: 02203821255
09:30 07/06 NAM KHANH 36 3.0 79.8 3140 HN1-5 HN2-3 - ĐT CTY: 02273853789
09:30 07/06 OCEAN BEAUTY 10.0 179.7 38246 P/S CO1-5 Phương - TKV MINH LONG
10:00 07/06 KASTELLI WAVE 9.0 229 87340 HN1-5 HN2-3 Thắng A - KVIII OCEAN JSC
10:00 07/06 VEGA LEA 7.0 190 53716 P/S CO1-12 Xá - TKV KPB
10:00 07/06 THANH THANG 05 (SB) 1.5 72.8 2113 HN1-7 HN2-10 - ĐT TÀU: 0364211495
12:00 07/06 AMIS STAR 11.5 199.9 61123 HN2-6 HN2-6 Thắng A - KVIII LE PHAM
13:00 07/06 VIET THUAN SKY 9.2 185.7 45585 YK+HL CAU 70.000 DWT CO2-4 Nam - Phóng - TKV ĐT TÀU: 0982393181
13:00 07/06 VIET THUAN 32-01 9.1 179.9 32702 CO2-4 CO1-15 Phương - TKV ĐT TÀU: 0913579383
14:00 07/06 SUPRASTAR 11.9 189.9 56728 HN2-2 P/S Xá - TKV LAVICO
14:00 07/06 HAI NAM 39 5.0 170.7 29794 YK+HL CO2-8 CAU 70.000 DWT Dương B - Hưng - TKV
14:00 07/06 VTT 18 (SB) 5.5 87.8 3645 HO1 P/S - VTT: 0398777188
14:30 07/06 NAM KHANH 36 4.9 79.8 3140 HN2-3 CO2-21 - ĐT TÀU: 0912602348
15:00 07/06 AKIJ HERITAGE 12.7 189.9 56055 CO1-1 P/S Phương - TKV SUNRISE JSC
16:00 07/06 ALANI 13.3 199.9 63427 P/S HN1-2 Xá - TKV VICOSA
16:30 07/06 XIN AN PING 8.6 189.9 55259 HN2-11 HN1-1 Trường - KVIII MINH LONG
16:30 07/06 MANDARIN CROWN 10.2 189.9 56405 HN1-1 HN2-11 Nam - Phóng - TKV T&TA
16:30 07/06 AQUARIUS 10.0 189.9 56048 HN1-2 HN2-2 Châu - KVIII OCEAN JSC
17:00 07/06 QN5898 (SB) 4.0 99.1 5816 HO3 P/S Dũng A - TKV SUNRISE JSC
17:00 07/06 ORIENT CENTAUR 13.5 255.2 114841 NMS8 P/S HN1-5 Thanh B - Tùng A - KVIII OCEAN JSC
17:30 07/06 CARIBOO 12.9 187.8 55408 P/S CO1-1 Phương - TKV SUNRISE JSC
19:00 07/06 HAI NAM 82 6.0 189.9 52454 P/S CO2-8 Xá - TKV ĐT TÀU: 0949912486
22:00 07/06 TONG XING HAI 5.5 100.6 9647 HL HO4 CAU 15.000 DWT Tùng - Dũng A - TKV ASIA
Khu vực Quảng Yên
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
15:00 07/06 VOSCO STAR 4.8 189.8 46671 HP008; TP02 Cầu 1 (TL) P/S Phái - KVIII MINH LONG
16:00 07/06 LUCKY STAR 4.0 153.2 22777 HP008;HA18;TP02 SÀN NÂNG Cầu 1 (TL) Linh - Hà B - KVIII MINH LONG
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà