• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 23/01/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
02:00 23/01 VICTORIA 09 6.3 91.9 5240 NMS6 Cầu Clinker - XMHL HG7-2 Hiệu - KVIII OCEAN JSC
02:00 23/01 MINH TRUONG 18 3.5 91.9 5083 NMS6 HG1 Cầu Clinker - XMHL Thuận - KVIII DAI NGHIA
06:00 23/01 LONG PHU 11 7.0 113.9 8906 P/S HL1-4 Hà B - KVIII VIPCO
06:00 23/01 THANH PHAT 05 (SB) 4.2 66 1542 P/S Cầu 2 - 0903.479.898
06:00 23/01 FLORIDA BAY 9.3 260 50811 CL, CL06, CL08 Cầu 4 P/S Phái - KVIII CPI
08:00 23/01 COSTA VENEZIA 8.6 323.6 12000 CL06, CL08 P/S Cầu 6 HLP Hưng - KVIII VFQN
11:00 23/01 JM SUTERA 7 5.6 105.8 8008 P/S HL1-5 Cửu - KVIII BMD
14:00 23/01 PETROLIMEX 15 5.6 159.9 17961 PE, CL Cầu 40000DWT P/S Thanh A - KVIII VIPCO
16:00 23/01 LONG PHU 11 7.0 113.9 8906 PE, NMS6 HL1-4 Cầu 40000DWT Quyền - KVIII VIPCO
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
00:00 23/01 RUI NING 8 12.6 190 53478 HN1-6 P/S Hà A - KVIII LE PHAM
00:30 23/01 VINACOMIN HA NOI 4.2 116.5 8164 P/S HO5 Công - Vinh - TKV VTT
01:30 23/01 PORT TOKYO 13.2 199.9 63475 P/S HN1-5 Trường - KVIII SUNRISE JSC
02:00 23/01 VIET THUAN 168 (SB) 4.0 136.2 20579 P/S CO1-16 Hải A - TKV ĐT TÀU: 0983649098
02:00 23/01 SETY 12.6 190 55753 HN1-3 P/S Chính - TKV KPB
03:30 23/01 VIET THUAN 10 (SB) 3.0 79.9 5345 P/S CO2-13 Vinh - TKV ĐT TÀU: 0987166885
08:00 23/01 VIMARU PEARL 8.1 100.6 8889 NMS8 CAU 15.000 DWT HO3 Tùng - TKV OCEAN JSC
08:00 23/01 BICH THANH 18 3.5 91.9 5236 P/S CO2-9 Vinh - TKV SUNRISE JSC
09:00 23/01 VINACOMIN HA NOI 4.2 116.5 8164 HL+NMS8 HO5 CAU 15.000 DWT Tùng - TKV VTT
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà