• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 23/01/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
05:00 23/01 YUE ZHAN 0165 2.3 55.6 200 HG-CL Cầu 1 P/S
06:00 23/01 LONG TAN 168 (SB) 7.1 91.9 6063 NMS6 HG-CL Cầu Clinker - XMHL P/S SUNRISE
06:00 23/01 PETROLIMEX 18 9.3 175.9 40092 HG-CL P/S HP2 VIPCO
06:00 23/01 O.M. IRIDIUM 6.4 191 27209 HG-CL P/S HL1-3 LE PHAM
09:00 23/01 HAI PHUONG OCEAN (ETD:NN) 4.0 90.7 4374 HG-CL P/S HG1 VIET AN
12:30 23/01 PETROLIMEX 15 5.6 159.9 17961 PE, CL HG-CL Cầu 40000DWT P/S VIPCO
16:00 23/01 PETROLIMEX 18 9.5 175.9 40092 PE, CL HG-CL HP2 Cầu 40000DWT VIPCO
21:00 23/01 PORT KENNY (TAU HP) 9.9 169.2 28449 HG-CL P/S HM1-4 TAU HP
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
02:00 23/01 PISTI 12.8 189.9 56898 Cẩm Phả P/S HN2-6 VICOSA
02:30 23/01 SFL SARA 12.7 189.9 56856 Cẩm Phả HN1-6 P/S SUNRISE JSC
04:30 23/01 QUANG VINH 88 (SB) 3.0 79.9 5247 Cẩm Phả P/S CO2-13
05:00 23/01 STAR MASAYA 6.3 181.5 42717 Cẩm Phả P/S HN2-11 VICTORIA
10:00 23/01 HA LONG 18 (SB) 2.5 92.5 5110 Cẩm Phả P/S CO2-15 0373933371
10:00 23/01 TIEN DAT 18 2.3 65 1577 Cẩm Phả CT1 P/S 0848688187
11:30 23/01 HAI NAM 06 (SB) 5.6 88.3 4595 Cẩm Phả CO1-10 P/S
12:00 23/01 THANH DAT 18 - BLC 2.8 79.5 3069 Cẩm Phả HO4 CAU 65.000DWT 0974524462
13:00 23/01 VINACOMIN 07 2.5 79.8 3072 Cẩm Phả P/S CO2-22 VTT
14:30 23/01 OCEAN PHOENIX 14.3 189.9 46610 Cẩm Phả P/S HN1-6 T&TA
15:00 23/01 TRUONG AN 45 (SB) 4.6 79.8 3273 Cẩm Phả CO2-14 HN2-7
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà