• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 16/11/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
01:00 16/11 XIN ZHOU HAI 3.5 98 5379 HL8 Cầu 1 P/S Hiệu - KVIII T&TA
05:00 16/11 TIEN THANH 68 (SB) 5.5 74.3 3118 P/S Cầu 2 Thảo - KVIII DT: 0936.560.068
08:00 16/11 AVALON 11.0 229 81565 CL+CL6+NMS6+CL6(HT) HL2 Cầu 3 Cường A - Thắng A - KVIII VOSA
11:00 16/11 LONG PHU 10 7.0 112.3 7725 PE+NMS6 P/S Cầu 40000DWT Anh - Dong - KVIII VIPCO
18:00 16/11 HAI PHUONG OCEAN (ETD:NN) 3.8 90.7 4374 P/S HG3 Bình - KVIII MINH LONG
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
00:00 16/11 PRINCESS PAULA 10.1 177 32564 CO1-12 P/S Dương A - Dũng B - TKV LE PHAM
00:00 16/11 VINACOMIN 05 2.5 78.6 3246 CO2-22 CAU 65.000DWT - VTT: 0906989455
01:00 16/11 HAI DANG 19 (SB) 5.3 79.8 4226 HN2-4 P/S - ĐT TÀU: 0962285996
02:00 16/11 THAI THUY 179 2.5 79.8 3111 CO2-17 HN2-4 -
02:00 16/11 YANGTZE GRACE 9.9 179.9 32414 P/S CO1-13 Xá - Hưng - TKV S&A
03:00 16/11 VTB ACE 9.0 158.5 24157 CO1-14 P/S Dương B - TKV VTT
05:00 16/11 VTT 37 (SB) 1.8 78.8 3363 P/S CO2-22 - ĐT TÀU: 0973901887
07:00 16/11 COLUMBA 6.0 189.9 56529 HN1-6 P/S Phương - TKV S&A
08:00 16/11 VIET THUAN 235-02 8.2 150.5 23961 CO1-6 P/S Dương B - TKV ĐT TÀU: 0913579383
09:00 16/11 YU HUA 11.4 188.3 45208 HN2-1 P/S Mẫn - TKV LE PHAM
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà