• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 22/07/2018
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
01:00 22/07 PRINCESS HARU 8.6 199.9 49608 CL6,CL8,NMS6 HG-CL P/S Cầu 6 VOSA
02:00 22/07 THANH PHAT 01 3.2 69.8 1986 HG-CL Cầu 2 P/S
03:00 22/07 DERYOUNG SUNNYSKY 8.1 116 11225 HG-CL P/S HG7-2 NSA
06:30 22/07 VIET HUNG 09 4.7 87.7 3151 CL6 HG-CL P/S Cầu PVOIL
09:30 22/07 HOANG TRIEU 68 (ETD:NN) 6.8 105.6 7080 HG-CL P/S HG1 ĐẠI NGHĨA
10:00 22/07 GLOBAL DREAM 5.9 153.7 24801 HG-CL P/S HL1-2 MINH DƯƠNG
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
06:00 22/07 DREAM OCEAN 6.2 179.9 33385 Cẩm Phả P/S CO2-8 VOSA
06:00 22/07 HOA MAI (SB) 3.8 91.6 12245 Cẩm Phả P/S CO2-3
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà