• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 24/05/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
00:00 24/05 ULTIMAX 9.8 210 54085 NMS6+CL6+HL8 HG-CL Cầu 6 P/S VOSA
00:00 24/05 PETROLIMEX 08 (ETD:NN) 7.5 180 37462 PC, CL HG-CL Cầu 40000DWT P/S VIPCO
01:00 24/05 MINH TRUONG 18 3.5 91.9 5083 NMS6 HG-CL P/S Cầu Clinker - XMHL DAI NGHIA
05:00 24/05 XIN HAI HE 2.9 93.9 7461 HG HG-CL Cầu 5 HG2 T&TA
05:00 24/05 THANH HUNG 06 (SB) 3.0 79.8 4564 HG-CL P/S Bến Đoan
06:00 24/05 ROYAL 09 (ETD:NN) 3.0 75.1 2368 HG-CL P/S HG7-1 PACIFIC
07:30 24/05 XIN HAI ZHOU 2 8.1 140 13552 HG-CL HL3-2 P/S LAVICO
08:00 24/05 DA FONG MAN 2.9 28.5 410 HG-CL CL2 P/S T&TA
08:30 24/05 VP ASPHALT 1 (ETD:NN) 3.5 98 3103 HG HG-CL Cầu 1 P/S VIPCO
18:00 24/05 HOANG HUNG 18 2.5 63 1724 HG-CL P/S Bến Đoan
20:00 24/05 THANH HUNG 06 (SB) 3.0 79.8 4564 HG-CL Bến Đoan Cầu Clinker - XMTL
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
01:00 24/05 MINH BAC 68 (SB) 3.1 64.7 1328 Cẩm Phả CT1 P/S 0981015568
01:30 24/05 VIET THUAN 10 (SB) 6.6 79.9 5345 Cẩm Phả CO2-12 P/S
06:00 24/05 VIET THUAN 09 (SB) 3.2 79.9 5346 Cẩm Phả P/S CO2-6 ĐT TÀU: 0963270581
06:30 24/05 QUANG PHUONG 17 4.6 69.8 1980 Cẩm Phả CAU 65.000DWT CT1 0982853747
07:30 24/05 VIET THUAN 235-03 9.2 150.5 23726 Cẩm Phả CO1-6 P/S 0904245664
08:00 24/05 HUNG MANH 68 2.6 74.3 2367 Cẩm Phả P/S CT2 ĐT TÀU: 0987332765
09:00 24/05 EAST SUNNY 8.4 109.2 10304 Cẩm Phả CO1-15 P/S LE NGUYEN
09:00 24/05 VINACOMIN 01 5.5 79.8 3071 Cẩm Phả CAU 65.000DWT CO2-20 VTT
10:00 24/05 VTT 18 (SB) 2.5 87.8 3645 TVN Cẩm Phả CO2-18 CAU 65.000DWT VTT
10:00 24/05 GOLDEN STAR 6.2 154.3 24260 Cẩm Phả P/S HN2-7 ITC
11:00 24/05 ANEMOS 7.4 169.2 28399 Cẩm Phả P/S CO1-3 THẮNG LỢI
11:00 24/05 DARYA KRISHNA 6.0 179.9 34874 HVS5 Cẩm Phả ITC-05 P/S OCEAN JSC
13:00 24/05 DONG BAC 22-01 (SB) 7.7 146.2 22162 Cẩm Phả CO1-12 P/S LE NGUYEN MAS
13:30 24/05 HAI PHUONG (SB) 10.5 114.5 14681 Cẩm Phả CO1-7 P/S
14:00 24/05 BINH DUONG 19 5.0 74.7 2560 Cẩm Phả CO2-23 P/S 0974904696
16:00 24/05 TR NIKLAS 12.3 199.9 63446 Cẩm Phả CO1-1 P/S SUNRISE JSC
17:00 24/05 VINACOMIN 01 5.5 79.8 3071 Cẩm Phả CO2-20 P/S VTT
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà