• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 21/07/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
08:00 21/07 PTS 26 (SB) 1.4 52 644 P/S Cầu 500DWT
15:00 21/07 PTS 26 (SB) 1.6 52 644 Cầu 500DWT P/S
17:00 21/07 NHA BE 03 5.6 98 4388 PE P/S Cầu 40000DWT Bình VIPCO
17:00 21/07 PETROLIMEX 14 6.2 128.6 13131 PE+NMS6 Cầu 40000DWT P/S Quyền - Dong VIPCO
18:00 21/07 LIMNIONAS 13.3 229 85035 P/S HL3-3 Tùng A MINH LONG
22:00 21/07 STAR 126 (ETD : NN) 3.5 85 4103 P/S HG1 Thạo HD MARINE
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
03:00 21/07 MY VUONG 8.2 134 14339 TVN+HVS5 CAU 15.000 DWT HO3 Hải B VINASHIP (Mr Toàn: 0985808228)
04:00 21/07 NEW OCEAN 27 3.5 90.9 5539 HVS5 HO4 CAU 15.000 DWT Hùng B CAPT: 0984475827
06:00 21/07 DAPHACO 6 (SB) 3.8 98.5 8624 P/S HO5 Hùng B ĐT TÀU: 0888233678
06:00 21/07 THANH THANH DAT 35 2.8 79.5 3021 P/S CO2-23 DAI NGHIA (Mr Dũng: 0915398898)
07:00 21/07 VIET TRUNG 36 3.3 57 934 CAU 65.000DWT CT2 ĐT TÀU: 0366081272
07:00 21/07 MIDSHINE 3.6 98 4998 TVN HO1 CAU 65.000DWT Hải B VOSA: 0918208455
07:00 21/07 VIET THUAN 35 (SB) 3.4 68.3 1852 HN1-1 HN1-7 ĐT TÀU: 0936730286
12:00 21/07 VIET THUAN 35 (SB) 3.4 68.3 1852 HN1-7 P/S ĐT TÀU: 0936730286
12:00 21/07 VIET THUAN 28 (SB) 3.4 73.9 2372 HN1-1 P/S ĐT TÀU: 0936961858
15:00 21/07 VIET THUAN 198 (SB) 7.8 133.9 15339 CO1-11 P/S Tùng ĐT TÀU: 0965255688
16:30 21/07 GOLDEN STAR 9.5 154.3 24260 YK+ĐH CAU 70.000 DWT P/S Dương B ITC - Mr Tuấn: 0913265855
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà