• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 01/04/2020
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
02:00 01/04 SEIYO HARMONY 6.0 177 32379 GD68, HL8 Cầu 3 HL1-3 Phái - KVIII T&TA
03:00 01/04 HARPY HUNTER 9.7 262 51701 CL06, CL08, CL P/S Cầu 4 Cường A - KVIII CPI
08:00 01/04 BC 09 (SB) 1.6 28.8 101 P/S Cầu 500DWT -
09:00 01/04 HUNG LONG 69 (SB) 1.8 63 1525 P/S Cầu nhập liệu - XMHL - 0975725068
13:00 01/04 PETROLIMEX 10 (ETD:NN) 10.5 175.9 37256 PE, CL HM2-4 (KDYT) Cầu 40000DWT Trường - KVIII VIPCO
14:00 01/04 HARPY HUNTER 9.7 262 51701 CL, CL06,CL08 (HT) Cầu 4 P/S Hưng - KVIII CPI
17:00 01/04 ROYAL 18 6.0 90.9 5617 GOLDEN 68 Cầu Clinker - XMHL P/S Thạo - KVIII PACIFIC
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
00:00 01/04 VINACOMIN 06 2.5 79.8 3008 P/S CO2-14 - VTT
01:00 01/04 VINACOMIN 05 5.2 78.6 3246 CAU 65.000DWT CO2-23 - VTT
02:00 01/04 VTT 18 (SB) 2.5 87.8 3645 DH CO2-18 CAU 65.000DWT - VTT
04:00 01/04 TAO BRAVE 5.5 158.1 25064 HN2-7 P/S Nam - KVIII OCEAN JSC
05:00 01/04 VOSCO STAR 5.1 189.8 46671 P/S CO1-13 Xá - TKV LE PHAM
07:00 01/04 THANG LOI 126 6.2 79.8 2925 CAU 65.000DWT HO3 - ĐT TÀU: 0983459181
09:00 01/04 BICH THANH 18 3.0 91.9 5236 ĐH CO2-6 CAU 65.000DWT Đồng - TKV SUNRISE JSC
10:00 01/04 VTT 18 (SB) 5.5 87.8 3645 CAU 65.000DWT CO2-23 - VTT
11:00 01/04 BUNUN INFINITY 6.1 179.9 37654 P/S P/S 2 (Soi Đèn) Phương - TKV KPB
11:00 01/04 LUCKY SEAMAN 5.5 167.2 26455 P/S 2 (Soi Đèn) CO1-7 Dương B - TKV LAVICO
12:00 01/04 BOURBON 6.0 179.5 34264 P/S 2 (Soi Đèn) HN2-8 Xá - TKV NSA
12:00 01/04 MINH QUANG 02 (SB) 2.4 98.3 4954 HO5 P/S Đồng - TKV SUNRISE JSC
12:00 01/04 VTT 28 6.3 92 5177 CO1-9 P/S Hải B - TKV VTT
12:00 01/04 VINACOMIN 05 5.2 78.6 3246 CO2-23 P/S - VTT
12:00 01/04 OCEAN GALAXY 8.5 186.4 37193 P/S CO2-4 Nam - TKV VICTORIA
12:30 01/04 HUNG KHANH 10 (SB) 2.5 89.5 5087 ĐH CT1 CAU 65.000DWT - ĐT TÀU: 0345306788
13:00 01/04 BICH THANH 28 6.3 91.9 5142 ĐH CAU 70.000 DWT CO2-7 Dũng A - TKV SUNRISE JSC
13:30 01/04 VIET THUAN 235-03 9.1 150.5 23783 HN2-3 P/S Xá - TKV
13:30 01/04 HTK LUCKY 5.8 169.2 28481 P/S P/S 2 (Soi Đèn) Dương B - TKV HTK
15:00 01/04 VIET THUAN 30-03 6.0 178.7 30587 P/S CO2-9 Nam - TKV ĐT TÀU: 0971527642
16:00 01/04 HTK SUNRISE 9.9 170.7 29828 CO1-5 P/S Dương B - TKV HTK
18:00 01/04 SEACON NINGBO 12.0 185.7 45713 CO1-1 P/S Chính - TKV LE NGUYEN MAS
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà