• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 19/01/2018
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
01:00 19/01 VIET HUNG 09 4.8 87.6 3151 CL8 HG-CL P/S Cầu PVOIL PV TRANS
02:00 19/01 ZHONG SHUN 4.5 121.7 7159 CL6+CL8 HG-CL P/S Cầu 2 BLUE OCEAN
07:00 19/01 PETROLIMEX 06 6.5 179 35758 CL+PE HG-CL Cầu 40000DWT P/S VIPCO
07:30 19/01 PETROLIMEX 11 10.5 176 40113 HG-CL P/S HL3-1 VIPCO
08:00 19/01 GREAT TRUST DRAGON 1 5.0 90.7 4376 HG HG-CL P/S Cầu 5 NHAT THANG
10:00 19/01 PETROLIMEX 12 8.5 128.6 13144 CL6+PE HG-CL P/S Cầu 40000DWT VIPCO
10:30 19/01 CENTURY STAR 02 (ETD:NN) 6.0 92 4880 HC8 HG-CL Cầu Clinker - XMHL P/S DAI NGHIA
12:00 19/01 LONG TAN 03 3.0 91.9 5098 NMS 6 HG-CL HL1-5 Cầu Clinker - XMHL SUNRISE JSC
12:00 19/01 TRUNG DUNG 06 2.8 79.8 2978 HG-CL P/S Bến Đoan DAI NGHIA
15:00 19/01 VIET HUNG 09 3.0 87.6 3151 CL8 HG-CL Cầu PVOIL P/S PV TRANS
17:00 19/01 CASCADE 8.7 179.9 38737 HG-CL HL1-2 P/S LAVICO
18:00 19/01 STAR 62 (ETD:NN) 5.2 78.6 3093 HG-CL P/S HG1 SUNRISE JSC
23:00 19/01 AFFLUENT OCEAN 8.1 99.9 8746 HG-CL HG7-2 P/S VICOSA
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
03:00 19/01 VINACOMIN 05 5.2 78.6 3096 Cẩm Phả CAU 65.000DWT CO2-23 VTT - Mr Lương: 0902134506
06:00 19/01 HAI PHONG 06 7.2 160 24835 YK-DH Cẩm Phả CAU 70.000 DWT CO1-7 HTK - Mr Hải: 0904300913
07:00 19/01 SAM 5 (SB) 8.7 98.1 11745 HL Cẩm Phả CAU 15.000 DWT CO2-3 VICOSA - Mr Trung: 0903405588
07:00 19/01 BICH THANH 28 3.5 91.9 5142 Cẩm Phả P/S CO1-8 SUNRISE - Mr Trường: 0906639011
07:00 19/01 VIET THUAN 169 (SB) 3.5 136.2 20531 YK-TVN Cẩm Phả P/S CAU 70.000 DWT Mr Tuấn: 0963333817
07:00 19/01 GUO SHUN 13 3.6 125.9 8000 Cẩm Phả P/S CO1-10 VICOSA
08:00 19/01 VIET THUAN 235-03 4.0 150.5 23726 Cẩm Phả P/S CO2-7 Mr Hiếu: 0904245664
08:00 19/01 VIET THUAN 10 (SB) 3.2 79.9 5345 Cẩm Phả P/S CO2-18 Mr Lộc: 0983258750
09:00 19/01 PHUONG NAM 45 3.0 79.8 3149 Cẩm Phả HO7 CAU 15.000 DWT Mr Thi: 01689995225
13:00 19/01 VINACOMIN 05 5.2 78.6 3096 Cẩm Phả CO2-23 P/S VTT - Mr Lương: 0902134506
14:00 19/01 VINACOMIN 02 2.8 79.8 3071 Cẩm Phả P/S CO2-17 VTT - Mr Lương: 0902134506
14:00 19/01 HAI VINH 26 (SB) 3.2 87.5 4571 Cẩm Phả P/S CO2-19 Mr Tuấn: 01663744999
15:00 19/01 VIET THUAN 235-03 4.0 150.5 23726 YK-DH Cẩm Phả CO2-7 CAU 65.000DWT Mr Hiếu: 0904245664
20:00 19/01 HAI NAM 88 8.4 146.8 19692 Cẩm Phả CO2-5 P/S Mr Dương: 0966192615
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà