• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 17/09/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
01:00 17/09 SASEBO GREEN 7.6 225 77880 NMS6+HL8+CL Cầu 4 P/S Phái - Khoái - KVIII PACIFIC
01:30 17/09 CAPTAIN JOHN 10.0 189 56925 HP4 P/S Cường C - KVIII VIMADECO
08:00 17/09 KYNOURIA 13.3 229 81354 P/S HM2-3 Trường - Thắng A - KVIII SEA STAR
11:00 17/09 ROYAL 89 (ETD:NN) 3.5 91 5604 P/S HG7-3 Thạo - KVIII HD MARINE
11:00 17/09 TRONG TRUNG 81 3.8 83.9 3045 HG2 P/S Hiệu - KVIII VIPCO
11:30 17/09 PRINCESS SUIHA 8.9 199 49608 CL06, HL8, NMS6 P/S Cầu 6 Trường - Thắng A - KVIII VOSA
12:00 17/09 PETROLIMEX 15 5.6 159.9 17961 PE,CL Cầu 40000DWT P/S Hiếu - Phái - KVIII VIPCO
13:00 17/09 PETROLIMEX 14 8.0 128.6 13131 PE,CL6 P/S Cầu 40000DWT Anh - KVIII VIPCO
15:00 17/09 TRUNG NGUYEN 05 5.3 78.6 3205 Cầu Clinker - XMTL P/S -
15:00 17/09 SITC HUASHAN 13.6 225 76204 HM2-4 HL2 Châu - KVIII SEA STAR
15:00 17/09 SHAN HU HAI 10.5 179.9 39765 P/S HP4 Hà A - Thanh A - KVIII VIMADECO
15:00 17/09 SEA HARMONY 13.3 229 81398 HL2 HM2-4 Hưng - KVIII VOSA
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
00:00 17/09 HAI DUONG 26 (SB) 3.3 69.8 1812 HN2-2 P/S - ĐT TÀU: 0976528592
01:00 17/09 TIEN THINH 09 (SB) 3.7 67.1 1772 HN2-2 P/S - ĐT TÀU: 0972592480
07:00 17/09 VINALINES UNITY 9.5 153 22724 P/S CO1-13 Hải A - Dũng B - TKV S&A
08:00 17/09 VTT 39 (SB) 2.5 84 3894 P/S CO2-21 - ĐT TÀU: 0986922935
08:00 17/09 MINH HANG 262 (SB) 4.3 88.2 4321 HL HN2-2 HN1-7 - ĐT TÀU: 0985482026
08:00 17/09 MARATHA PRESTIGE 4.5 175.5 32080 YK+HL P/S CAU 70.000 DWT Xá - TKV VICOSA
09:00 17/09 SPAR SPICA 6.6 190 53656 HVS5 ITC-04 P/S Châu - KVIII S&A
09:00 17/09 ISTAR 55 (SB) 6.1 89.6 5575 ĐH CAU 65.000DWT CO2-9 Dũng A - TKV ĐT TÀU: 0975758234
10:00 17/09 OCEAN BRIGHT 3.5 105.7 7127 HVS5 P/S CAU 15.000 DWT Công - Phóng - TKV ĐẠI NGHĨA
10:00 17/09 NOVA GORICA 6.8 189.9 53321 HN2-2 P/S Hà A - Thanh A - KVIII OCEAN JSC
10:00 17/09 HAI NAM 87 9.8 176.8 33721 HN1-1 P/S Dương A - TKV ĐT TÀU: 0966192615
11:00 17/09 MINH NAM 07 7.9 118.5 9578 HVS5+HL CAU 15.000 DWT HO3 Hùng B - TKV SUNRISE: 0971126129
11:00 17/09 TRUONG NGUYEN 18 (SB) 3.5 91.8 4557 CO2-13 HO4 Dũng A - Trường - TKV ĐT TÀU: 0969271726
11:00 17/09 VISSAI VCT 05 9.9 153 22695 CO1-5 P/S Dương B - TKV LAVICO: 0944808989
12:00 17/09 TH0567 (SB) 1.4 59.6 1176 CAU 2.000 DWT P/S - ĐT TÀU: 0978558512
13:30 17/09 VIET THUAN 235-03 6.5 150.5 23726 CO2-8 CO1-5 Dương B - TKV ĐT TÀU: 0904245664
14:00 17/09 BLUE DRAGON 6.4 179.9 38238 HN2-9 P/S Hưng - KVIII OCEAN JSC
16:00 17/09 CSE FORTUNE EXPRESS 6.5 176 36155 P/S CO1-7 Dương A - TKV HD MARINE
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà