• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 17/10/2018
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
01:00 17/10 DAI TAY DUONG 25 (ETD:NN) 3.5 91.9 5173 NMS6 HG-CL P/S Cầu Clinker - XMHL ĐAỊ NGHĨA
06:00 17/10 TONG MAO 16 5.0 89.8 5170 HC8 HG-CL P/S Cầu 2 S&A
09:00 17/10 BMC CATHERINE 5.0 153.5 23641 HG-CL P/S HL3-6 MINH LONG
10:00 17/10 LONG PHU 10 5.5 112.3 7725 PE,NMS6 HG-CL Cầu 40000DWT P/S VIPCO
13:00 17/10 HAO HUNG 01 6.6 153 21989 NMS6,CL8 HG-CL P/S Cầu 4 LAVICO
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
00:00 17/10 LADY LILLY 9.8 169.3 28397 Cẩm Phả HN2-2 P/S LE PHAM
00:00 17/10 DONG BAC 22-03 (SB) 9.0 147.1 21978 Cẩm Phả CO1-12 P/S LE NGUYEN MAS
01:00 17/10 VU GIA 15 5.0 79.8 3153 Cẩm Phả CAU 65.000DWT CO2-20 ĐT TAU: 0985060323
01:30 17/10 VINACOMIN 02 2.0 79.8 3071 Cẩm Phả CO2-21 CAU 65.000DWT OCEAN JSC - Mr Lam Sơn: 0911885916
04:00 17/10 IKAN SENYUR 6.7 199.9 61494 Cẩm Phả P/S HN1-3 LE PHAM
05:00 17/10 VTT 18 (SB) 2.6 87.8 3645 Cẩm Phả P/S CO2-17 0984549567
07:00 17/10 UNISON SPARK 6.0 170 28436 Cẩm Phả P/S CO1-5 NSA
08:00 17/10 KYRA PANAGHIA 12.5 199.9 63351 HL Cẩm Phả TL HN2-4 P/S VOSA
08:00 17/10 VIET THUAN 235-03 9.3 150.5 23726 DH+BX3+TVN Cẩm Phả CAU 70.000 DWT CO1-12 CAPT TRÂN: 0975588012
10:00 17/10 SOHO MERCHANT 7.5 199.9 63585 Cẩm Phả P/S HN1-4 MINH DUONG JSC
11:00 17/10 VIET THUAN 189 (SB) 8.7 153.7 22155 Cẩm Phả CO1-13 P/S
11:00 17/10 VIET THUAN 169 (SB) 8.6 136.2 20579 Cẩm Phả CO1-6 P/S 0983649098
13:00 17/10 DONG BAC 22-01 (SB) 4.2 146.2 22162 Cẩm Phả P/S CO1-6 LE NGUYEN MAS (Mr Trung: 0903405588)
13:00 17/10 ALPHA BULKER 10.2 177 32741 Cẩm Phả HN1-1 P/S VFQN
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà