• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

Địa chỉ Số 01 Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0203.3825.604
Fax 0203.3826.137
Email cangvuhhqn@gmail.com
Đường dây nóng 0203.3825.604
Website http://www.cangvuhanghaiquangninh.gov.vn