• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH

Địa chỉ Số 04 Đường Hồng Gai, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0972.153.355
Fax 0203.3826.137
Email cangvuhhqn@gmail.com
Đường dây nóng 0912.080.468 / 0903.261.189
Website http://www.cangvuhanghaiquangninh.gov.vn