• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189
STT
Tên văn bản
Tải về
Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ
Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022
Nghị định quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
Nghị định 123/2021/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2021 sửa đổi bổ sung 1 số điều của các NĐ quy định XPVPHC trong hàng hải, đường bộ, đường sắt, hàng không
Nghị định 06-2021-NĐ-CP ngày 26-01-2021 hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Nghị định 11-2021-NĐ-CP ngày 10-02-2021 về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển
Nghị định 54-2021-NĐ-CP ngày 21-05-2021 quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Nghị định quy định việc giao những khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản ly chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Nghị định 78/2013/NĐ-CP "minh bạch tài sản và thu nhập"
Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật Khiếu lại.
Nghị định 64/2014/NĐ-CP Hướng dẫn luật Tiếp công dân.
Nghị định 159/2016/NĐ-CP Hướng dẫn luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
Nghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
Trang 1 / 4