• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Phòng An toàn an ninh Hàng hải

Thứ Tư, 09/12/2020, 00:24 GMT+7
Quy trình này thống nhất trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt đánh giá
an ninh bến cảng thu c ph m vi vùng nước cảng biển Quảng Ninh và khu vực
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.
Các bài đã đăng