• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về việc tổ chức bắn ngư lôi của Lữ đoàn 170 Hải quân trên vùng biển Quảng Ninh

Thứ Năm, 06/05/2021, 08:21 GMT+7