• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về viêc điều chỉnh các phao báo hiệu số 17, 18 và đoạn luồng từ cặp phao số 15, 16 đến cặp phao số 17, 18 luồng Hòn Gai - Cái Lân về thiết kế ban đầu

Thứ Bảy, 12/06/2021, 09:23 GMT+7

QNH-18-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

: Phao số 17, 18

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 17

20°55'59.4"

107°04'06.7"

20°55'55.8"

107°04'13.5"

Phao số 18

20°55'57.9"

107°04'01.6"

20°55'54.3"

107°04'08.4"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 17, 18 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân về vị trí thiết kế ban đầu;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 17, 18 và đoạn luồng từ cặp phao số 15, 16 đến cặp phao số 17, 18 luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân về thiết kế ban đầu, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 17, 18 về vị trí thiết kế ban đầu có tọa độ:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 17

20°56'10.8"

107°04'05.8"

20°56'07.2"

107°04'12.6"

Phao số 18

20°56'08.9"

107°04'00.3"

20°56'05.3"

107°04'07.0"

 

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

2. Điều chỉnh đoạn luồng từ cặp phao số 15, 16 đến cặp phao số 17, 18:

- Đoạn luồng từ cặp phao số 15, 16 đến cặp phao số 17, 18 được điều chỉnh theo thiết kế ban đầu với hướng tuyến luồng: 339°58'-159°58';

- Thông số kỹ thuật của đoạn luồng theo TBHH số 55/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29/3/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Thông báo hàng hải số 145(T)/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 03/6/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hòn Gai - Cái Lân đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Nguồn: vms-north.vn