• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo số 852/TBHH-CVHHQN hàng hải về khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải

Thứ Ba, 07/09/2021, 16:25 GMT+7

Thông báo số 852/TBHH-CVHHQN hàng hải về khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải