• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân

Thứ Tư, 06/10/2021, 08:40 GMT+7

QNH - 29 - 2021

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 27/9/2021;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ) như sau:

 1. Đoạn luồng từ Hòn Bài đến Hòn Pháo Ngoài:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 240m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt : 13.0m (mười ba mét không).

2. Đoạn luồng từ Hòn Pháo Ngoài đến Hòn Một:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt : 12.1m (mười hai mét mốt).

3. Đoạn luồng từ Hòn Một đến cầu Bãi Cháy:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 9.6m (chín mét sáu).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 9.4m (chín mét tư), tại phía bên trái luồng, từ hạ lưu phao số 16 khoảng 180m đến thượng lưu phao số 16 khoảng 290m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

4. Đoạn luồng từ cầu Bãi Cháy đến hết bến số 2 cảng Cái Lân:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 9.2m (chín mét hai).

          Lưu ý: Điểm cạn có độ sâu 8.6m (tám mét sáu), tại phía biên phải luồng, cách phao số 19 về phía thượng lưu khoảng 210m và cách biên phải luồng khoảng 10m.

5. Đoạn luồng từ bến số 2 đến hết bến số 1 cảng Cái Lân:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải có bề rộng thay đổi 130÷70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 8.7m (tám mét bảy).

6. Vùng quay tàu trước bến 5, 6, 7:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R=175m, tâm vũng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°58'38.1"

107°03'10.4"

20°58'34.5"

107°03'17.1"

Độ sâu đạt: 9.1m (chín mét mốt).

Lưu ý: Điểm cạn có độ sâu 8.8m (tám mét tám), tại khu vực biên phía Đông vùng quay tàu, cách phao W1 về phía Nam khoảng 65m và cách biên vùng quay tàu khoảng 30m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hòn Gai - Cái Lân đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên./.

Nguồn: vms-north.vn