• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ nhiêm kỳ 2022-2025

Thứ Hai, 29/08/2022, 14:32 GMT+7

Căn cứ Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng uỷ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/ĐU, ngày 10/5/2022 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ngày 04/7/2022, Đảng bộ đã chọn Chi bộ Thủ tục Tàu thuyền tổ chức đại hội điểm. Trên cơ sở sự thành công của Đại hội Chi bộ điểm, các Chi bộ đã tổ chức Đại hội với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ. Đến nay, 07/07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã tổ chức đại hội thành công, đảm bảo đúng quy trình, lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất năng lực và uy tín. Đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Riêng 02 Chi bộ Thanh tra hàng hải và Chi bộ An toàn và An ninh hàng hải do mới được chia tách cũng đã được Đảng ủy hướng dẫn hoàn thành việc xây dựng và thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Đ/c Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Pháp chế

Xác định việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai tổ chức Đại hội Chi bộ bảo đảm đúng tiến độ và quy định, trong đó yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự. Các Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thẳn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế. Nhiệm kỳ 2022 - 2025, các Chi bộ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại Đại hội, với tinh thần tập trung, dân chủ, các chi bộ đã bầu cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2022 - 2025 bao gồm 13 đồng chí, trong đó có 07 đồng chí tái cử, 03 đồng chí là nữ ( chiếm 23%)./.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh:

Các bài đã đăng