• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cảng biển Quảng Ninh năm 2023

Thứ Tư, 22/03/2023, 08:34 GMT+7

Sáng ngày 21/3/2023, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2023 tại khu vực cảng biển Quảng Ninh và hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải. Đến tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị, có ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh; ông Nguyễn Chu Giang Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Cảng vụ HHQN; ông Bùi Đức Hiền, Trưởng phòng AT-ANHH, Ủy viên thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKC Cảng vụ HHQN cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực cảng biển Quảng Ninh.

Hội nghị Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cảng biển Quảng Ninh 2022

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực hàng hải tại khu vực cảng biển Quảng Ninh trong công tác PCTT và TKCN; hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai có hiệu quả trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường do tình hình biển đổi khí hậu hiện nay.

Ông Nguyễn Chu Giang, Phó Giám đốc Cảng vụ HHQN phát biểu tổng kết công tác PCTT&TKCN tại cảng biển Quảng Ninh năm 2022

Trong không khí cởi mở của Hội nghị, đại biểu tham dự đã được nghe ông Nguyễn Chu Giang, Phó Giám đốc Cảng vụ HHQN trình bày báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN tại cảng biển Quảng Ninh năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; ông Bùi Đức Hiền, Trưởng phòng AT-ANHH Cảng vụ HHQN phổ biến các quy định tại Thông tư 10/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 của Bộ GTVT quy định về phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải và Hướng dẫn việc xây dựng Phương án PCTT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Tiếp theo là tham luận của Cảng dầu B12 do ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Giám đốc trình bày về triển khai công tác PCTT và TKCN của doanh nghiệp và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Cảng vụ HHQN phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp cần vận dụng linh hoạt phương châm cốt lõi trong công tác PCTT và TKCN, đó là: 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), 3 sẵn sàng (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả). Bên cạnh đó, cần quán triệt sâu sắc Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt, trong đó đặc biệt chú trọng đến một số nhiệm vụ sau: chủ động yêu cầu và rà soát xây dựng phương án PCTT và TKCN khả thi; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực toàn diện cho lực lượng tại chỗ; nâng cao năng lực chỉ huy tại chỗ và bảo đảm hậu cần tại chỗ cũng như quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị tại chỗ.

Hội nghị là cơ hội để Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực cảng biển Quảng Ninh xem xét, đánh giá cũng như tìm ra phương án xây dựng phương án PCTT và TKCN khả thi nhất, phù hợp điều kiện thực tế mỗi đơn vị để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng do thiên tai gây ra./.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

 

 

         

 

 

Các bài đã đăng