• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải

Thứ Tư, 14/06/2023, 14:06 GMT+7

Thông báo hàng hải số 450/TBHH-CVHHQN ngày 14/6/2023 về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải