• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải

Thứ Tư, 21/06/2023, 11:26 GMT+7

Thông báo hàng hải số 477/TBHH-CVHHQN ngày 21/6/2023 về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải (Thay thế Thông báo hàng hải số 475/TBHH-CVHHQN ngày 20/6/2023)