• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Danh sách các vị trí tự nhiên cho tàu thuyền tránh trú bão theo Công bố của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh

Thứ Hai, 17/07/2023, 11:00 GMT+7

Danh sách các vị trí tự nhiên cho tàu thuyền tránh trú bão theo Công bố của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh (Văn bản số 4313/SGTVT-QLKCHT&ATGT ngày 09/8/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh, cụ thể tại file PDF đính kèm)