• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải

Thứ Hai, 18/09/2023, 10:04 GMT+7

Thông báo hàng hải số 751/TBHH-CVHHQN ngày 18/9/2023 về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải