• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Công điện (số 820) về phòng, chống bão trên biển Đông - Cơn bão số 4 (KOINU)

Thứ Sáu, 06/10/2023, 13:42 GMT+7

Công điện (số 820) về phòng, chống bão trên biển Đông - Cơn bão số 4 (KOINU)