• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Công điện về phòng, chống áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thứ Ba, 17/10/2023, 14:45 GMT+7

Công điện (Số 858/CVHHQN) về phòng, chống áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông