• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Thứ Năm, 04/01/2024, 09:49 GMT+7

Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2 và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Đề nghị download file đính kèm./.

Các bài đã đăng