• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Thứ Sáu, 02/02/2024, 14:52 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-CHHVN ngày 23/10/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD công trình Trụ sở làm việc của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh; Sau thời gian xây dựng, trụ sở làm việc mới của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh xin trân trọng thông báo: Kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2024, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh chuyển đến làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 04 đường Hồng Gai, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác./