• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải

Thứ Sáu, 19/04/2024, 15:58 GMT+7

Thông báo hàng hải số 349/TBHH-CVHHQN ngày 19/4/2024 về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải