• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân

Thứ Ba, 05/12/2023, 09:38 GMT+7

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, nâng cao nhận thức cho viên chức và người lao động về các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ, sáng ngày 01/12/2023, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã phối hợp với Thanh tra Bộ Giao thông vận tải và Trường Cán bộ quản lý Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân.

 Hội nghị phổ biến các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kê khai, xác minh tài sản,

thu nhập cá nhân

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lâm Văn Hoàng, Uỷ viên BTV Đảng uỷ Bộ GTVT, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ GTVT; TS. Đinh Văn Minh, Nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ; đồng chí Ngô Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ GTVT, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT; đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Cục HHVN, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cùng toàn thể viên chức, người lao động của Cảng vụ Hảng hải Quảng Ninh.

Đ/c Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cho biết, thời gian qua Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh luôn coi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Bộ GTVT và Cục HHVN liên quan đến công tác PCTN, TC, trong đó tập trung xây dựng các nhóm giải pháp liên quan đến nhiệm vụ cấp phép, giám sát tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển; kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý; xây dựng, góp ý, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; quản lý tài sản công và đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật; đảm bảo, tuyệt đối không để xảy ra các sai sót trong công tác tài chính, có liên quan đến quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh luôn xác định trong công tác PCTN, TC thì việc phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài do đó luôn rà soát các khâu, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả và quán triệt, phổ biến đến tất cả các viên chức, người lao động trong đơn vị triệt để chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước.

Đ/c Lâm Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng phổ biến các văn bản, quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác PCTN, TC như: Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ, ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 02-CT/BCSĐ về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Bộ GTVT.

Chia sẻ về công tác PCTN, TC của Bộ GTVT, đồng chí Lâm Văn Hoàng cho biết hàng năm, Bộ GTVT được Nhà nước giao khối lượng vốn lớn; Bộ vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa là cơ quan trực tiếp thực hiện các dự án. Công tác quản lý Nhà nước của Bộ GTVT đều liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Với đặc thù như vậy, các lĩnh vực do Bộ GTVT quản lý có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng. Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian vừa qua vẫn còn xảy ra một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và nỗ lực, cố gắng của ngành GTVT. Để tăng cường phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Lâm Văn Hoàng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung nghiêm cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, có kết quả cụ thể, kết quả phải được nắm bắt, đo đếm được để có sự đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Hoàng cũng lưu ý công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện nghiêm túc, trung thực, chính xác theo mẫu, không tự ý cắt bỏ các nội dung; kê khai đầy đủ, chính xác tổng thu nhập giữa hai lần kê khai, tránh dẫn đến chênh lệch giữa thu nhập thực tế và khoản kê khai...

 

TS. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Trong khuôn khổ của Hội nghị, TS. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Nhận diện, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và một số tồn tại, sai phạm thường xảy ra được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ; bài học kinh nghiệm rút ra đối với các đơn vị, doanh nghiệp và một số lưu ý trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh nhấn mạnh: với tinh thần “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, được sự tin tưởng, quan tâm của lãnh đạo Bộ GTVT, Cục HHVN, mỗi đảng viên, cán bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

V.A

 

 

 

 

Các bài đã đăng