• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tổ chức Lễ trao huy hiệu 30,40 năm tuổi Đảng và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Ba, 09/01/2024, 15:31 GMT+7

Sáng ngày 03/01/2024, tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên trong Đảng bộ và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chủ trì Hội nghị là Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, các đồng chí trong Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, đại diện BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn bộ đảng viên của Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Lễ trao tặng Huy hiệu 30-40 năm tuổi Đảng và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chúc mừng và trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Xuân Trường; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thà, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành nhấn mạnh, đây là niềm vui, niềm vinh dự của không chỉ cá nhân, gia đình hai đồng chí Vũ Xuân Trường Nguyễn Văn Thà mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Trao tặng Huy hiệu 30 – 40 năm tuổi Đảng

Đồng chí Vũ Xuân Trường và Nguyễn Văn Thà được rèn luyện, trưởng thành từ trong quân đội, trải qua nhiều vị trí công tác, với bề dày 30 năm, 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, hai đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, có lập trường, quan điểm chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách. 

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, nhấn mạnh: “ Ở mọi vị trí công tác, từ người chiến sỹ trong quân đội đến khi giữ các nhiệm vụ công tác tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, hai đồng chí Vũ Xuân Trường và Nguyễn Văn Thà đã luôn ý thức sâu sắc trọng trách được giao, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng với lời thề trước Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho hai đồng chí hôm nay là sự ghi nhận, sự khẳng định, đánh giá cao của Đảng về quá trình cống hiến, đóng góp của hai đồng chí.

Ngay sau Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cho biết trong năm 2023, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT và Cục HHVN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp thẳng thắn những ý kiến vào dự thảo báo cáo, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2024.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Chu Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh. Năm 2023, mặc dù, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp và khó lường như chiến tranh giữa Nga và Ucraina cũng như các cuộc xung đột quân sự trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp nhưng khu vực cảng biển Quảng Ninh vẫn giữ được đà tăng trưởng với sản lượng hàng hóa thông qua dự kiến đạt khoảng 139 triệu tấn, tương ứng 104,4 % so với năm 2022, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh đạt 2 con số, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Công tác quản lý nhà nước về hàng hải được tăng cường, thủ tục hành chính tàu thuyền vào, rời cảng được nhanh chóng, thuận tiện, trật tự an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường được giữ vững. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã khắc phục mọi khó khăn, luôn phát huy tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, hăng say lao động, đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Chu Giang báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên và các chương trình, kế hoạch công tác đôi lúc còn chưa bám sát được yêu cầu nhiệm vụ đề ra khi triển khai xuống các đại diện cảng vụ ở vùng biên giới, hải đảo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chính trị tư tưởng chưa theo sát để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động nên còn hiện tượng gửi đơn thư, tin nhắn nặc danh với thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của đơn vị, mặc dù, các nội dung nặc danh đó đều đã được các cơ quan chức năng xác minh, giải quyết và kết luận không có vi phạm; công tác đảng vụ còn lúng túng mặc dù đã được tập huấn thường xuyên. Năm 2024, Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tập trung thực hiện sáu giải pháp như sau: Một là, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực được giao. Hai là, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT, Cục HHVN, Cảng vụ HHQN nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng. Ba là, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2024, chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Quảng Ninh, kịp thời khắc phục những vướng mắc phát sinh và tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các đoàn thể, phát động thi đua trên mọi mặt công tác để lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Năm là, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Sáu là, tạo điều kiện cho đảng viên, viên chức và người lao động được nâng cao trình độ về mọi mặt, bố trí cử cán bộ tham gia các khóa học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành phát biểu kết luận tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết công tác Đảng, các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo và kết luận như sau: Ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2023 của Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đảng viên trong Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh trong thời gian tới cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì dân, vì nước; gạt bỏ hoàn toàn tư tưởng vùng miền, cá nhân, cục bộ và phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo lời Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Mỗi đảng viên phải tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự soi, tự sửa để làm sao xứng đáng với thành quả hơn 30 năm thành lập, cống hiến của thế hệ các đảng viên Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đi trước đã dầy công xây dựng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành cũng nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, đề nghị toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 với kết quả cao hơn năm 2023.

BCH Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh trao tặng Giấy khen cho tổ chức và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành đã trao tặng Giấy khen Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh cho 02 tổ chức đảng và 12 đảng viên trực thuộc đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, đồng thời phát động thi đua năm 2024./.

V.A

Các bài đã đăng