• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Phương án điều phối tàu thuyền, hàng hóa trong trường hợp có doanh nghiệp cảng biển tại khu vực cảng biển Quảng Ninh phải ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ do tình hình dịch Covid-19

Thứ Ba, 10/08/2021, 11:03 GMT+7
Các bài đã đăng