• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT Ban hành Hướng dẫn tạm thời về việc tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Sáu, 27/08/2021, 16:17 GMT+7

Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT Ban hành Hướng dẫn tạm thời về việc tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Các bài đã đăng