• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Thứ Tư, 06/10/2021, 08:35 GMT+7
Các bài đã đăng