• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

V/v phương án xử lý đối với thuyền viên tàu thuyền đến cảng biển Quảng Ninh có kết quả dương tính khi xét nghiệm SARS-CoV-2

Thứ Sáu, 27/08/2021, 16:13 GMT+7

V/v phương án xử lý đối với thuyền viên tàu thuyền đến cảng biển Quảng Ninh có kết quả dương tính khi xét nghiệm SARS-CoV-2

Các bài đã đăng