• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Quyết định Ban hành Hướng dẫn tạm thời về việc tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Sáu, 27/08/2021, 16:16 GMT+7

Quyết định số 1588 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về việc tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Các bài đã đăng