• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Công điện (số 566) về phòng, chống Cơn bão số 01 trên biển Đông (TALIM)

Chủ Nhật, 16/07/2023, 11:37 GMT+7

Công điện về phòng, chống Cơn bão số 01 trên biển Đông (TALIM), nội dung Công điện tại file PDF đính kèm./.