• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Công điện về phòng, chống bão số 5

Thứ Tư, 18/10/2023, 15:54 GMT+7

Công điện (Số 869/CVHHQN) về phòng, chống bão số 5