• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Vv triển khai Thông tư 20/2023/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Thứ Hai, 28/08/2023, 15:36 GMT+7
Các bài đã đăng