• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Quyết định số 204/QĐ-CVHHQN ngày 01/3/2024 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc ban hành Quy định giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh

Thứ Sáu, 01/03/2024, 08:59 GMT+7

Quyết định số 204/QĐ-CVHHQN ngày 01/3/2024 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc ban hành Quy định giá dịch vụ lai dắt tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh