• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo thay đổi bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển Quảng Ninh

Thứ Tư, 07/02/2024, 11:20 GMT+7

Thông báo thay đổi  bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển Quảng Ninh