• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo phần mềm thủ tục tàu biển và thiết bị liên lạc VHF hoạt động trở lại

Thứ Sáu, 02/02/2024, 10:05 GMT+7

Kể từ 10h00 ngày 02/02/2024, Hệ thống thông tin liên lạc VHF và Phần mềm thủ tục tàu biển của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh đã hoạt động trở lại bình thường. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để liên hệ công tác./.