• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

V/v tăng cường kiểm tra, giám sát việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị tự động nhận dạng AIS

Thứ Năm, 30/11/2023, 09:56 GMT+7

 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị tự động nhận dạng AIS