• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Danh sách các doanh nghiệp thuộc đối tượng niêm yết giá

Thứ Sáu, 19/01/2024, 15:34 GMT+7

Danh sách các doanh nghiệp thuộc đối tượng niêm yết giá theo quy định tại Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển Quảng Ninh