• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

V/v tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn

Thứ Tư, 06/09/2023, 10:21 GMT+7

V/v tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn