• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển Quảng Ninh

Thứ Năm, 05/10/2023, 14:41 GMT+7

Danh sách đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển Quảng Ninh