• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải các ngày 22/7, 23/7

Thứ Ba, 20/07/2021, 08:43 GMT+7