• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải

Thứ Tư, 04/10/2023, 14:33 GMT+7

Thông báo hàng hải số 811/TBHH-CVHHQN ngày 04/10/2023 và 812/TBHH-CVHHQN ngày 04/10/2023 về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải