• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải

Thứ Sáu, 26/04/2024, 14:47 GMT+7

Thông báo hàng hải số 380/TBHH-CVHHQN ngày 26/4/2024 về Khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải