• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải về khu vực hạn chế hoạt động hàng hải khu vực phía Đông Hòn Pháo

Thứ Hai, 07/08/2023, 16:49 GMT+7

Thông báo số 634/TBHH-CVHHQN ngày 07/8/2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thông báo hàng hải về khu vực hạn chế hoạt động hàng hải khu vực phía Đông Hòn Pháo