• Điện thoại: 0972153355
  • Đường dây nóng: 0912080468 - 0903260189

Thông báo hàng hải Về khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải

Thứ Ba, 16/11/2021, 13:56 GMT+7

Thông báo số  1081/TBHH-CVHHQN ngày 16/11/2021 Về khu vực biển cấm hoạt động Hàng hải